Ładowanie strony
Proszę czekać

menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Raporty finansowe

Strona głównaRelacje inwestorskieRaporty finansowe

Podmiot uprawniony do badań sprawozdań finansowych

ATLANTIS SE

Informacja o treści obowiązującej w Spółce regule dotyczącej zmian podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Zarząd informuje, że zgodnie z brzmieniem Statutu Spółki wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki dokonuje Rada Nadzorcza. Jednocześnie Zarząd informuje, że w Spółce stosowana jest zasada zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych nie rzadziej niż raz na 5 lat. stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisu art. 89 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U.2015.1011 j.t.).

Serwis Relacji Inwestorskich
AKCJONARIAT
 

CZYTAJ


WALNE ZGROMADZENIA

CZYTAJ


RAPORTY BIEŻĄCE I OKRESOWE

CZYTAJ


RAPORTY
FINANSOWE

CZYTAJ


AKCJE SPÓŁKI
NA GPW

CZYTAJ


KALENDARIUM
 

CZYTAJ