Ładowanie strony
Proszę czekać

menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Walne Zgromadzenia

Strona głównaRelacje inwestorskieWalne Zgromadzenia

Walne Zgromadzenia

ATLANTIS SE

Nadchodzące Walne Zgromadzenia Archiwalne Walne Zgromadzenia Zapis przebiegu obrad Walnych Zgromadzeń
NWZA 19.04.2019 r. (godz. 12:00, początek rejestracji godz. 11:30)

Raport bieżący nr 16/2019: Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19.11.2018 r.

Zarząd ATLANTIS SE _kod rejestru: 14633855_ z siedzibą w Narva mnt 5, 10117 Tallinn w Estonii zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19.04.2019 r. _piątek_ na godzinę 12:00 _początek rejestracji godz. 11:30_, które odbędzie się w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu. The Extraordinary General Meeting of Shareholders of ATLANTIS SE _corporate ID code:14633855_, registered address: Narva mnt 5, Tallinn, Harju county, 10117, the Republic of Estonia, is convened by the Management Board of the Company. The date of the Meeting is 19 April 2019, Friday; time – 12:00 _registration starts at 11:30_. The Extraordinary General Meeting of Shareholders will take place in Płock, on Padlewskiego Street 18C, 09-402.

The full text of the announcement on convening the Extraordinary General Meeting is attached to this report.

Podstawa prawna: Estońska ustawa o rynku papierów wartościowych § 1876.Legal basis: Securities Market Act § 1876.

Załączniki:
- 01_PL_2019.04.19_ATS_Informacja_o_liczbie_akcji_i_glosow
- 02_PL_2019.04.19_ATS_Informacja_o_zwolaniu_NWZA-1
- 03_PL_2019.04.19_ATS_SE_Formularz_Upowaznienia-1
- 04_PL_2019.04.19_ATS_SE_Informacje_dotyczace_NWZA-1
- 05_PL_2019.04.19_ATS_SE_Projekt_uchwaly_na_NWZA-2
- 06_PL_2019.04.19_ATS_SE_Uchwala_RN-1
- 07_PL_2019.04.19_ATS_SE_Wycofanie_Upowaznienia-1
- 08_ENG_2019.04.19_ATS_SE_Authorisation_Document_EvS
- 09_ENG_2019.04.19_ATS_SE_Draft_resolutions_of_the_Extraordinary_General_Meeting_of_SH_EvS-1
- 10_ENG_2019.04.19_ATS_SE_Information_on_the_Extraordinary_General_Meeting_of_SH_EvS
- 11_ENG_2019.04.19_ATS_SE_Notice_of_Convening_the_Extraordinary_General_Meeting_of_SH_EvS-1
- 12_ENG_2019.04.19_ATS_SE_Notice_of_Withdrawal_of_the_Authorisation_Document_EvS
- 13_ENG_2019.04.19_ATS_SE_Written_Resolution_of_the_SB__Determining_Agenda_of_EGM__EvS-1
- 14_ENG_2019.04.19_Information_on_shares_total_number

Raport bieżący nr 18/2019: Uzupełnienie na żądanie akcjonariusza projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 19 kwietnia 2019 roku Supplementing draft resolutions at the request of a shareholder to the Extraordinary General Meeting convened for April 19, 2019

Podstawa prawna: § 293 Estoński Kodeks Handlowy

W związku z otrzymaniem w dniu 4 kwietnia 2019 roku żądania akcjonariusza PATRO INVEST OÜ, złożonego na podstawie przepisu § 293 punkt _2_ Estońskiego Kodeksu Handlowego, wraz z projektem stosownej uchwały, Zarząd ATLANTIS SE _”Spółka”_ informuje, że uwzględnił przedmiotowe żądanie akcjonariusza w ten sposób, że uzupełnił projekty uchwał przygotowanych na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zwołane na dzień 19 kwietnia 2019 roku, o projekty uchwał w sprawie dodania punktu dotyczącego zmiany roku obrotowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje zaktualizowane _uzupełnione_ _1_ treść informacji o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, _2_ projekty uchwał oraz _3_ uchwałę Rady Nadzorczej.

Following receipt of the request of a shareholder PATRO INVEST OÜ on April 4, 2019 filed under the provision of § 293 item _2_ of the Estonian Commercial Code, together with the draft of a relevant resolution, the Management Board of ATLANTIS SE _the „Company”_ informs that it took into account the shareholder’s demand in that the way that it supplemented draft resolutions prepared for the Extraordinary General Meeting of the Company, convened for April 19, 2019, for draft resolutions regarding the addition of a point regarding the change in the financial year of the Company and the amendment to the Articles of Association. Attached, the Management Board of the Company provides updated _supplemented_ _1_ content of information on convening the Extraordinary General Meeting, _2_ draft resolutions and _3_ resolution of the Supervisory Board.

Załączniki:
- PL_2019.04.19_ATS_Informacja_o_zwolaniu_NWZA-1
- PL_2019.04.19_ATS_SE_Projekt_uchwaly_na_NWZA-2
- PL_2019.04.19_ATS_SE_Uchwala_RN-1
- ENG_2019.04.19_ATS_SE_Notice_of_Convening_the_Extraordinary_General_Meeting_of_SH_EvS-1
- ENG_2019.04.19_ATS_SE_Draft_resolutions_of_the_Extraordinary_General_Meeting_of_SH_EvS-1
- ENG_2019.04.19_ATS_SE_Written_Resolution_of_the_SB__Determining_Agenda_of_EGM__EvS-1

NWZA 19.11.2018r.

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19.11.2018 r.
Raport bieżący nr 42/2018

Zarząd ATLANTIS SE w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 19.11.2018 r. na godzinę 12:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki:
- Ogłoszenie
- Projekty Uchwał
- Formularz Pełnomocnictwa
- Statut tekst jednolity (aktualny)
- Statut (projekt)

. . .

Wniosek akcjonariusza zawierający projekty uchwał dotyczące spraw objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 19 listopada 2018 r. Raport bieżący nr 45/2018

Załączniki:
- Wniosek Akcjonariusza

. . .

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19.11.2018r.
Raport bieżący nr 48/2018

Załączniki:
- ATS_SE_WZA_19112018

. . .

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy kontynuowanym po przerwie w dniu 27.11.2018r. Ogłoszenie przerwy w obradach.
Raport bieżący nr 50/2018

Zarząd Atlantis SE z siedzibą w Płocku niniejszym w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść Uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które było kontynuowane po ogłoszonej przerwie w obradach w dniu 27.11.2018r. Jednocześnie Emitent informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło Uchwałę o ogłoszeniu przerwy w obradach Zgromadzenia do dnia 03.12.2018r. godz. 15.10.

Załączniki:
- ATS_SE.cz.2._27112018

. . .

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy kontynuowanym po przerwie w dniu 03.12.2018r.
Raport bieżący nr 52/2018

Zarząd Atlantis SE z siedzibą w Płocku niniejszym w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść Uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które było kontynuowane po ogłoszonej przerwie w obradach w dniu 03.12.2018r.

Załączniki:
- NWZA_ATS_SE

ZWZA 18.06.2018r.

Raport bieżący nr 24/2018
Raport bieżący nr 28/2018 (Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18.06.2018r.)
Raport bieżący nr 35/2018 (Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 04.07.2018r.)

Zarząd ATLANTIS SE w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 18.06.2018 r. na godzinę 11:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C.

Załączniki:

- Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
- Formularz pełnomocnictwa
- Projekty uchwał
- Statut
- Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18.06.2018r.
- Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 04.07.2018r.

NWZA 03.01.2018r.

Raport bieżący nr 44/2017

Zarząd ATLANTIS S.A. w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 03.01.2018 r. na godzinę 12:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Ogłoszenie i projekty uchwał
Formularz pełnomocnictwa
Statut Spółki Europejskiej
Statut Spółki Atlantis S.A.
Opinia Rady Nadzorczej
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 03.01.2018r. (Raport bieżący nr 1/2018)

ZWZA 27.04.2017r.

Zarząd ATLANTIS S.A. w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 27 kwietnia 2017r. na godzinę 11.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Płocku 09-402 przy ul. Padlewskiego 18C.

Załączniki:

Formularz pełnomocnictwa

Projekty uchwał


Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27.04.2017r. (Raport bieżący nr 10/2017)

Załączniki:

Wniosek Akcjonariusza PATRO Invest Sp. z o.o.

Formularz pełnomocnictwa (uzupełniony)

Projekty uchwał (uzupełnione)


Uchwała nr 01/25/04/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r. Rady Nadzorczej spółki ATLANTIS S.A. (OPINIA RADY NADZORCZEJ ATLANTIS S.A.)

Załączniki:

OPINIA RADY NADZORCZEJ ATLANTIS S.A.


Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27.04.2017r.
(Raport bieżący nr 11/2017)

Załączniki:

Uchwały podjęte

NWZA 29.04.2016r.

Zarząd ATLANTIS S.A. w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 29 kwietnia 2016r. na godzinę 09:45 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Płocku 09-402 przy ul. Padlewskiego 18C.

Załączniki:

29-04-2016: Protokół

05-04-2016: Formularz pełnomocnictwa

05-04-2016: Projekty uchwał

05-04-2016: R.N. - Opinia w sprawie treści projektów uchwał

05-04-2016: Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej

05-04-2016: SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ZA ROK 2015

05-04-2016: SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FIN. ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI 2015R.

05-04-2016: Statut po ZWZ

05-04-2016: Wniosek Akcjonariusza

15-04-2016: Informacja o ogólnej ilości akcji w Spółce Atlantis S.A. oraz ilości głosów przysługujących z tych akcji

NWZA 01.12.2015r.

Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 21.12.2015r.

Protokół NWZ 21.12.2015 Załącznik

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 01.12.2015r. podjęło uchwałę o ogłoszeniu przerwy w obradach do dnia 21.12.2015r. do godziny 11.00. Obrady będą kontynuowane w tym samym miejscu, tj. w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C.

Protokół NWZ 01.12.2015

Zarząd ATLANTIS S.A. w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 01.12.2015 roku o godz. 11:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Płocku (09-402) przy ul. Padlewskiego 18C.

Ogłoszenie Formularz pełnomocnictwa

Dane w przygotowaniu. Zapraszamy wkrótce...

Serwis Relacji Inwestorskich
AKCJONARIAT
 

CZYTAJ


WALNE ZGROMADZENIA

CZYTAJ


RAPORTY BIEŻĄCE I OKRESOWE

CZYTAJ


RAPORTY
FINANSOWE

CZYTAJ


AKCJE SPÓŁKI
NA GPW

CZYTAJ


KALENDARIUM
 

CZYTAJ