Ładowanie strony
Proszę czekać

menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Zarząd

Strona głównaRelacje inwestorskieZarząd

Zarząd

Relacje inwestorskie

Damian Patrowicz

Prezes Zarządu

Damian Patrowicz posiada wykształcenie wyższe prawnicze. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2008 roku związany z publicznym rynkiem kapitałowym. Zasiadał w organach nadzoru spółek notowanych na GPW w Warszawie, jak również notowanych na NewConnect. Obecnie pełni funkcje Prezesa Zarządu spółek europejskich: FON SE oraz Investment Friends Capital SE notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a także Komplementariusza dla Spółek: Nova Gielda UÜ i Damar Patro UÜ oraz funkcję Członka Zarządu dla Spółki: Patro Invest OÜ. Ponadto Pan Damian pełni funkcję Członka Rad Nadzorczych w podmiotach: ELKOP S.A., Damf Inwestycje S.A., Iferia S.A. oraz Wiceprezesa Zarządu w Stowarzyszeniu Inwestorów Giełdowych. Spółki w których Pan Damian zasiada w organach nadzorujących lub zarządzających są pod stałym nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego w Polsce lub Finantsinspektsioon w Estonii. Pan Damian jest aktywnie związany z rynkiem finansowym oraz posiada duże doświadczenie z obszaru nieruchomości komercyjnych i udzielania wysokokwotowych pożyczek pieniężnych.

Pan Damian Patrowicz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.


Damian Patrowicz holds a university degree in law. He graduated at the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw. Since 2008 he has been associated with the public capital market. Damian Patrowicz was a member of supervisory authorities of companies listed on Warsaw Stock Exchange and NewConnect in Poland. Currently, he is the Chairman of the Management Board of European Companies: FON SE and Investment Friends Capital SE as well as the General Partner of the following companies: Nova Gielda UÜ and Damar Patro UÜ and the Member of the Management Board of Patro Invest OÜ. Damian Patrowicz is also the Member of Supervisory Board of: ELKOP S.A., Damf Inwestycje S.A., Iferia S.A. and a Vice-President of Stowarzyszenie Inwestorów Giełdowych _Association of Stock Market Investors_. The companies in which Damian Patrowicz sits on the supervisory or management authorities are under constant supervision of the Polish Financial Supervision Authority or the Estonian Finantsinspektsioon. Damian Patrowicz is actively involved in financial market and has an extensive experience in the field of commercial real estates and granting of large-value loans.

Damian Patrowicz is not listed in the Insolvent Debtor Register maintained pursuant to the Act on Polish National Court Register.